Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 lipca 2014

Ogłoszenie 11/2014 z dnia 01/08/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 lipca 2014 roku, wyniosła 9.754,95 zł.