Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 lipca 2015

Ogłoszenie 09/2015 z dnia 03/08/2015

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 lipca 2015 roku, wyniosła 10 012,33 zł.