Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 lipca 2017

Ogłoszenie 10/2017 z dnia 01/08/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 lipca 2017 roku wyniosła 10.047,77 zł.