Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 maja 2014

Ogłoszenie 09/2014 z dnia 02/06/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 maja 2014 roku, wyniosła 9.741,81 zł.