Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 maja 2016

Ogłoszenie 9/2016 z dnia 01/06/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 maja 2016 roku, wyniosła 9 953,85 zł.