Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 maja 2017

Ogłoszenie 08/2017 z dnia 01/06/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 maja 2017 roku wyniosła 10 031,47zł.