Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2014

Ogłoszenie 06/2014 z dnia 01/04/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 28 luty 2014 roku, wyniosła 9.904,49 zł.