Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2015

Ogłoszenie 05/2015 z dnia 01/04/2015

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 marca 2015 roku, wyniosła 10 073,55 zł.