Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2016

Ogłoszenie 5/2016 z dnia 01/04/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 marca 2016 roku, wyniosła  9 964,98 zł.