Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2017

Ogłoszenie 04/2017 z dnia 03/04/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 marca 2017 roku wyniosła 9.966,12 zł.