Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 października 2014

Ogłoszenie 15/2014 z dnia 03/11/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 października 2014 roku, wyniosła 9 761,61 zł.