Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 października 2015

Ogłoszenie 13/2015 z dnia 02/11/2015

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 października 2015 roku, wyniosła 10 011,75 zł.