Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 października 2016

Ogłoszenie 15/2016 z dnia 02/11/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 października 2016 roku wyniosła 10.023,64 zł.