Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 października 2017

Ogłoszenie 12/2017 z dnia 02/11/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 października 2017 roku wyniosła 10 119,27 zł.