Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2014

Ogłoszenie 13/2014 z dnia 01/09/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 sierpnia 2014 roku, wyniosła 9 743,66 zł.