Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2016

Ogłoszenie 13/2016 z dnia 01/09/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 sierpnia 2016 roku, wyniosła 9 994,79 zł.