Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2017

Ogłoszenie 12/2017 z dnia 01/09/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 sierpnia 2017 roku wyniosła 10.100,87 zł.