Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2014

Ogłoszenie 02/2014 z dnia 03/02/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 stycznia 2014 roku, wyniosła 9.881,89 zł.