Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2016

Ogłoszenie 2/2016 z dnia 01/02/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 stycznia 2016 roku, wyniosła 10 130,60 zł.