Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2017

Ogłoszenie 03/2017 z dnia 01/02/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 stycznia 2017 roku wyniosła 9 942,76 zł.