Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 7 marca 2014

Ogłoszenie 04/2014 z dnia 12/03/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 7 marca 2014 roku, wyniosła 9.930,31 zł.