Investor Top Hedge Funds FIZ - Zmiana Statutu

Ogłoszenie 11/2017 z dnia 16/10/2017

W dniu 16 października 2017 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz tekst jednolity Statutu Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w formie aktu notarialnego.

Przedmiotowe zmiany oraz tekst jednolity znajdują się w załączeniu. Wypis aktu notarialnego z dnia 16 października 2017 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Repertorium A Nr 4912/2017, sporządzony przed notariuszem Iloną Marchocką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, jest dostępny w siedzibie Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zmiany Statutu, o których mowa powyżej, wchodzą w życie w dniau ich ogłoszenia.