Investor Top Hedge Funds FIZ - Zmiana Statutu

Ogłoszenie 8/2016 z dnia 23/05/2016

W dniu 18 maja 2016 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą
w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz tekst jednolity Statutu Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w formie aktu notarialnego.

Przedmiotowe zmiany oraz tekst jednolity znajdują się w załączeniu. Wypis aktu notarialnego z dnia 18 maja 2016 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Repertorium A Nr 2593/2016 oraz wypis aktu notarialnego z dnia 18 maja 2016 r. zawierającego tekst jednolity Statutu Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Repertorium A Nr 2597/2016, sporządzone przed notariuszem Iloną Marchocką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, są dostępne w siedzibie Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zmiany Statutu, o których mowa powyżej wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.