InvestorGold FIZ - Wykupienie CI na 30 listopada 2018 r.

Ogłoszenie 44/2018 z dnia 04/12/2018

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 38/2018 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 listopada 2018 roku.