Zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Investor Rosja

Z powodu braku możliwości dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów subfunduszu Investor Rosja z przyczyn niezależnych od Investor Parasol SFIO w dniu wyceny aktywów subfunduszu Investor Rosja przypadającym 1 marca 2022 r., Towarzystwo, działając na podstawie Artykułu 24 ust. 15 oraz ust. 16, oraz Artykułu 25 ust. 8 oraz ust. 9 Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty podjęło decyzję o zawieszeniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu z dniem wyceny przypadającym 1 marca 2022 r.

Od dnia wyceny przypadającego 1 marca 2022 r. (tj. od dnia zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu Investor Rosja) do dnia wyceny przypadającego 14 marca 2022 r., nie będą realizowane zlecenia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Rosja, a także zlecenia konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa zarówno z Subfunduszu Investor Rosja jak i do Subfunduszu Investor Rosja.

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku.