Zmiana nazwy dwóch subfunduszy Investors

Uprzejmie informujemy, że 1 listopada 2021 roku zmieniła się nazwa dwóch subfunduszy Investors TFI:

·        Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu zastąpi Investor Akcji Spółek Dywidendowych,

·        Investor Top Małych i Średnich Spółek zastąpi Investor Top 25 Małych Spółek.

Polityka obu subfunduszy pozostaje bez zmian. Investor Akcji Spółek Dywidendowych (od listopada Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu) to subfundusz silnych fundamentalnie spółek dzielących się zyskiem z akcjonariuszami lub efektywnie inwestujących w rozwój. Portfel akcji subfunduszu bazuje na firmach polskich. Jego uzupełnieniem mogą być akcje spółek notowanych na giełdach rynków rozwiniętych.

Investor Top 25 Małych Spółek (od listopada Investor Top Małych i Średnich Spółek) również koncentruje się na spółkach z warszawskiego parkietu, jednak w tym wypadku szczególnie na firmach o małej i średniej kapitalizacji.

Celem zmiany nazw jest lepsze odzwierciedlenie polityki inwestycyjnej subfunduszy.