Zmiana nazwy DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego. Zmiany w Statutach Funduszy DWS

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 grudnia 2004 roku DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego zmienił nazwę na DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata.

Zmiana nazwy została dokonana poprzez zmianę Statutu Funduszu. Równocześnie nastąpiły zmiany w Statutach Funduszy: DWS Zrównoważonego, DWS Akcji, DWS Dłużnych Papierów Wartościowych, DWS Zabezpieczenia Emerytalnego oraz DWS Top 25 Małych Spółek.

Publikacja zmian w Statutach Funduszy nastąpiła 14 grudnia 2004 roku w Gazecie Giełdy PARKIET.

W związku ze zmianami w Statutach Funduszy zmianie uległy również Prospekty Informacyjne Funduszy DWS.

DWS Polska FIO Zrównoważony
DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych
DWS Polska FIO Akcji
DWS Polska FIO Akcji Plus
DWS Polska FIO Płynna Lokata
DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego
DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego Plus
DWS Polska SFIO Euroobligacji
DWS Polska FIO Top 50 Europa
DWS Polska FIO Konwergencji
DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek
DWS Polska FIO USD Obligacji