Zmiany w Prospektach Informacyjnych

Uprzejmie informujemy, że w Gazecie Giełdy Parkiet (wydanie 30.04. - 03.05.2004 r.) zostały opublikowane informacje dotyczące zmian w Prospektach Informacyjnych Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.

Ponadto DWS Polska TFI S.A. informuje, iż Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na zmianę podmiotu pełniącego funkcję depozytariusza na Deutsche Bank Polska S.A. dla DWS Polska FIO Zrównoważonego, DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego, DWS Polska FIO Akcji, DWS Polska FIO Akcji Plus oraz DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek. Zmiany wchodzą w życie w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. dnia 1 lipca 2004 roku.