Zmiany w Statucie DWS Polska FIO Płynna Lokata. Nowa Tabela opłat manipulacyjnych

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 sierpnia 2006 r. zostały wprowadzone zmiany w Statucie DWS Polska FIO Płynna Lokata.

Zmiany dotyczą możliwości pobierania opłaty manipulacyjnej nie wyższej niż 0,2% wpłaty na jednostki uczestnictwa kategorii A przy zbywaniu tych jednostek uczestnictwa, ustalenia ceny zbycia jednostek oraz zasad obniżenia lub zwolnienia z opłaty manipulacyjnej. Wymienione zmiany wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami od dnia 1 sierpnia 2006 r. obowiązuje nowa 'Tabela opłat manipulacyjnych':

DWS Polska TFI S.A. uprzejmie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2006 r. nabycia jednostek uczestnictwa kategorii A DWS Polska FIO Płynna Lokata dokonane za pośrednictwem dystrybutora DWS Polska TFI S.A. zwolnione są z opłaty manipulacyjnej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dnia 1 sierpnia 2006 r. została dokonana aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.

Aktualizacja dotyczy:

* dodania do Prospektów Informacyjnych 'Tabeli opłat manipulacyjnych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.'
* informacji o nowym Dystrybutorze jednostek uczestnictwa funduszy DWS Polska: Noble Bank S.A.
* informacji o nowym Dystrybutorze jednostek uczestnictwa DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego: Deutsche Bank PBC S.A.
* danych teleadresowych Dystrybutorów funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: Multiinvest Sp. z o.o. oraz Elite Finance & Consulting Sp. z o.o.