Zmiany w Statucie Investor Parasol FIO

Uprzejmie informujemy, że 4 listopada 2016 roku nastąpiły zmiany w Statucie Investor Parasol FIO.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia, tj. 4 lutego 2017 roku. Informacje na temat zmian w Statucie znajdą Państwo w poniższym załączniku.