Zmiany w Statucie Investor Parasol FIO oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy Investors

Uprzejmie informujemy, że 2 grudnia 2016 roku nastąpiły zmiany w Statucie Investor Parasol FIO. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 2 grudnia 2016 roku.

Informacje na temat zmian w Statucie znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że została dokonana aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.

Aktualizacja Prospektów dotyczy zmiany w zakresie obowiązków depozytariusza wobec funduszu, wynikającej z nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, rozdz. IV.2.1. (Parasol FIO i Parasol SFIO)

Zaktualizowane Prospekty Informacyjne zostały zamieszczone na stronie www.investors.pl