Zmiany w Statucie Investor Parasol SFIO

Uprzejmie informujemy, że 30 listopada 2017 roku nastąpiły zmiany w Statucie Investor Parasol SFIO.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia, tj. 28 lutego 2018 roku. Informacje na temat zmian w Statucie znajdą Państwo w poniższym załączniku.