Zmiany w Statucie Investor Parasol SFIO oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy Investors

Uprzejmie informujemy, że 14 listopada 2016 roku nastąpiły zmiany w Statucie Investor Parasol SFIO. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 14 listopada 2016 roku.

Informacje na temat zmian w Statucie znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że została dokonana aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO oraz Investors Parasol SFIO w związku z wyżej wymienionymi zmianami Statutu oraz zmianami Statutów ogłoszonymi w dniu 12 sierpnia 2016 roku.


Zmiany w Prospektach dotyczą:  

  • zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej subfunduszy (Investor Parasol FIO, Investor Parasol SFIO)
  • aktualizacji zapisu o zgromadzeniu uczestników subfunduszy (Investor Parasol SFIO)
  • akutalizacji listy podmiotów obsługujących subfundusze (Investor Parasol FIO, Investor Parasol SFIO)

Zaktualizowane Prospekty Informacyjne zostały zamieszczone na stronie www.investors.pl