Zmiany w Statucie oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Uprzejmie informujemy, że  23 października 2020 r. nastąpiły zmiany w Statucie Investor Parasol SFIO.

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 23 października 2020 r. Informacje na temat zmian w Statucie znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Jednocześnie informujemy, że została dokonana aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO w związku z wyżej wymienionymi zmianami Statutu, a także aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.

Aktualizacja Prospektów dotyczy:

1. Rozdziału II.7.3. „Imiona i nazwiska osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie  Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami” - Investor Parasol SFIO i Investor Parasol FIO

2. Załącznika VII.2. Statut Funduszu - Investor Parasol SFIO

Szczegółowy wykaz zmian w Prospektach znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zaktualizowane Prospekty Informacyjne funduszy Investors zostały opublikowane na stronie investors.pl