Zmiany w Statucie oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Uprzejmie informujemy, że 9 stycznia 2018 roku nastąpiły zmiany w Statucie Investor Parasol FIO.

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 9 stycznia 2018 roku. Informacje na temat zmian w Statucie znajdą Państwo w poniższym załączniku:

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że została dokonana aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO w zakresie ujednolicenia treści Prospektu Informacyjnego ze Statutem.

Zaktualizowane Prospekty Informacyjne zostały zamieszczony na stronie  investors.pl