Zmiany w Statucie oraz aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO

Uprzejmie informujemy, że  1 marca 2018 r. nastąpiły zmiany w Statucie  Investor Parasol FIO.

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 1 marca 2018 r. Informacje na temat zmian w Statucie znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że została dokonana aktualizacja Prospektu Informacyjnego ww Funduszu.

Zmiany w Prospekcie dotyczą:

1. dostosowania treści do zmian w Statucie

2. zmiany załącznika VII.2. „Statut Funduszu".

Zaktualizowany Prospekt Informacyjny Investor Parasol FIO został opublikowany na stronie investors.pl