Zmiany w Statucie oraz aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

Uprzejmie informujemy, że 27 lutego 2021 roku nastąpiły zmiany w Statucie Investor Parasol SFIO. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 27 lutego 2021 roku.

Informacje na temat zmian w Statucie znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że została dokonana aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO w związku z wyżej wymienionymi zmianami Statutu oraz zmianami Statutu ogłoszonymi w dniu 27 listopada 2020 roku.

Aktualizacja Prospektu dotyczy:  

  • Zmiany nazwy i polityki inwestycyjnej Investor Ameryka Łacińska na Investor Quality,
  • Zmiany zarządzającego Investor Quality
  • Zmiany nazwy i polityki inwestycyjnej Investor Obligacji Korporacyjnych na Investor Akumulacji Kapitału,
  • Zmiany załącznika VII.2. „Statut Funduszu”.
Szczegółowy wykaz zmian w Prospekcie znajdą Państwo w poniższym załączniku:

Zaktualizowany Prospekt Informacyjny Investor Parasol SFIO został opublikowany na stronie investors.pl