Zmiany w statutach

uprzejmie informujemy, że w dniu 16 października br. w gazecie „Parkiet" oraz „Rzeczpospolita" zostały opublikowane zmiany w statutach funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia, tj. 30 października 2003 roku, za wyjątkiem zmiany art. 16 DWS Polska SFIO Euroobligacji, która wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 16 stycznia 2004 roku.