Zmiany w statutach Funduszy DWS Polska

Uprzejmie informujemy, że 30 czerwca 2005 r. w Gazecie Giełdy PARKIET zostały opublikowane zmiany w statutach następujących Funduszy DWS Polska:

* DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus, DWS Polska FIO Konwergencji, DWS Polska FIO USD Obligacji, DWS Polska SFIO Euroobligacji, DWS Polska FIO Top 50 Europa i DWS Polska FIO Akcji Plus: więcej

* DWS Polska FIO Płynna Lokata, DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego, DWS Polska FIO Zrównoważonego, DWS Polska FIO Akcji i DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek: więcej

* DWS Polska FIM Stabilnego Wzrostu: więcej