Zmiany w Statutach Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO

Uprzejmie informujemy, że 31 marca 2017 roku nastąpiły zmiany w Statutach Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia, tj. 1 lipca 2017 roku. Informacje na temat zmian w Statutach znajdą Państwo w poniższych załącznikach.