Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Uprzejmie informujemy, że 6 lutego 2017 roku nastąpiły zmiany w Statucie Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 6 lutego 2017 roku. Informacje na temat zmian w Statutach znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że została dokonana aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO w związku z wyżej wymienionymi zmianami Statutu oraz zmianami Statutu ogłoszonymi w dniu 4 listopada 2016 roku, a także aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Zaktualizowany Prospekty Informacyjne zostały zamieszczony na stronie  investors.pl