Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska

Uprzejmie informujemy, że dnia 18 września 2006 r. w GAZECIE GIEŁDY PARKIET zostały ogłoszone zmiany w Statutach 6 funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.:

* DWS Polska FIO Zrównoważony
* DWS Polska FIO Akcji
* DWS Polska FIO Akcji Plus
* DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego
* DWS Polska FIO Top 50 Europa
* DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek

Powyższe zmiany dotyczą aktualizacji stawek Wynagrodzenia Towarzystwa i wchodzą w życie z dniem 19 grudnia 2006 r.

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że dnia 18 sierpnia 2006 r. została dokonana aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych wszystkich funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.

Aktualizacja dotyczy:

* zmian stawek Wynagrodzenia Towarzystwa w 6 funduszach, które wejdą w życie z dniem 19 grudnia 2006 r. (w związku z opisanymi powyżej zmianami w Statutach)
* zmiany osoby zarządzającej funduszami: DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego i DWS Polska FIO USD Obligacji . Wymienione fundusze są obecnie zarządzane przez Monikę Kalwasińską (w Rozdziale II.13.4. Prospektów Informacyjnych został dodany życiorys osoby zarządzającej)
* dodania informacji o dwóch nowych dystrybutorach funduszy DWS Polska: Secus Asset Management S.A. (dotyczy wszystkich funduszy) i Bank Millennium S.A. - PRESTIGE (dotyczy wszystkich funduszy z wyjątkiem DWS Polska SFIO Euroobligacji i DWS Polska FIO USD Obligacji)
* zmiany nazw 3 dystrybutorów: Fortis Securities Polska SA na Fortis Private Investments Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Bankowy Dom Maklerski na Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Investment Fund Market Sp. z o.o. na Investment Fund Managers Sp. z o.o.
* dodania w Rozdziale II.13.4. Prospektów Informacyjnych życiorysu Tomasza Herczyka - Szefa Sekcji Analiz
* zmiany adresu siedziby dystrybutora: Fortis Private Investments Polska S.A.