Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska

Uprzejmie informujemy, że 31 maja 2006 r. zostały dokonane zmiany w Statutach funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.:

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że 31 maja 2006 r. została dokonana aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.