Jesteśmy jedną z najstarszych niezależnych krajowych firm zarządzających funduszami.

Inwestuj z najlepszymi

Inwestuj z najlepszymi

Misją Investors TFI jest efektywne i odpowiedzialne zarządzanie powierzonymi pieniędzmi. Misję tę realizujemy w praktyce, czego dowodem jest fakt, że od lat przez ekspertów dziennika Rzeczpospolita, Gazety Giełdy i Inwestorów PARKIET oraz Analiz Online jesteśmy zaliczani do najefektywniejszych krajowych firm zarządzających funduszami.

Szeroka gama funduszy inwestycyjnych

Szeroka gama funduszy inwestycyjnych

Zarządzamy ponad 20 subfunduszami otwartymi o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych. W naszej ofercie są zarówno produkty dla osób szukających krótkoterminowej lokaty kapitału, jak i subfundusze  pozwalające zbudować dobrze zdywersyfikowany długoterminowy portfel inwestycyjny.

Programy emerytalne dla przedsiębiorstw

Programy emerytalne dla przedsiębiorstw

Od niemal 20 lat zarządzamy Pracowniczymi Programami Emerytalnymi. Jesteśmy również instytucją finansową zarządzającą Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Z naszych usług korzystają zarówno największe przedsiębiorstwa i korporacje międzynarodowe, jak i małe i średnie firmy rodzinne.

Plany systematycznego oszczędzania

Plany systematycznego oszczędzania

Klientom indywidualnym udostępniamy narzędzia do systematycznego inwestowania, w tym między innymi możliwość utworzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego.

Stabilny zespół zarządzający

Stabilny zespół zarządzający

Subfunduszami Investors zarządza zespół wysokiej klasy zarządzających, z których większość od lat związana jest z naszą firmą. Ich wiedza i wieloletnie doświadczenie rynkowe powodują, że nasze subfundusze od lat są nagradzane za osiągane wyniki inwestycyjne.

Inwestorzy

Inwestorzy

Zaufało nam ponad 170 tys. klientów, którzy powierzyli nam w zarządzanie łącznie 10 mld zł aktywów. W gronie naszych inwestorów są klienci indywidualni, instytucje finansowe i niefinansowe.

Dane rejestrowe

Dane rejestrowe

Investors TFI S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy. KRS 0000227685 | REGON 140027134 | NIP 1070001525. Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 7 257 190 zł.