Beata Sax

Wiceprezes Zarządu
Wykształcenie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Finanse i Bankowość oraz University College Dublin (Irlandia), tytuł Master in Economic Science in European Economics and Public Affairs, stypendystka Fundacji im. Roberta Boscha
licencja
Chartered Financial Analyst (CFA)
od 2009
Investors TFI: Członek Zarządu
2007-2009
Dom Inwestycyjny Investors: Członek Zarządu
2003-2007
Ministerstwo Finansów: Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Pion Rynku Kapitałowego, Naczelnik Wydziału Emitentów i Infrastruktury Rynku Kapitałowego w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, Starszy Specjalista w Departamencie Instytucji Finansowych, Wydział Unii Europejskiej
2000-2003
KPWiG: Referendarz w Sekretariacie KPWiG, Wydział Strategii i Analiz