Zbigniew Wójtowicz

Prezes Zarządu
Wykształcenie
Doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Internationales Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy).
licencje
Doradca Inwestycyjny, Makler Papierów Wartościowych
od 2004
DWS Polska TFI / Investors TFI: Prezes Zarządu (od 2012), Wiceprezes Zarządu (2008-2012), Szef Sekcji Portfeli Indywidualnych, Zarządzający Funduszami
2002-2004
Millennium Dom Maklerski: Zarządzający Funduszami i Portfelami Klientów Prywatnych