Absolute Return

Strategia, która zakłada generowanie pozytywnych wyników niezależnych od koniunktury panującej na pojedynczych rynkach. Jest charakterystyczna m.in. dla funduszy hedgingowych (hedge funds), które w odróżnieniu od tradycyjnych funduszy, nie skupiają się na naśladowaniu lub pobijaniu wzorca rynkowego (benchmarku). Wykorzystują w tym celu szersze możliwości inwestycyjne, np. krótką sprzedaż, arbitraż, dźwignię finansową i inne. Investors TFI zarządza funduszem Investor Absolute Return FIZ, który oferuje zaproszonym inwestorom w ramach prywatnych emisji certyfikatów.