Alokacja środków

W przypadku wpłat do programów inwestycyjnych lub oszczędnościowych opartych o więcej niż jeden fundusz, pieniądze są rozdzielane (alokowane) zgodnie z dyspozycją inwestora. Jest to wygodne, ponieważ nie trzeba dokonywać wielu wpłat na pojedyncze fundusze, tylko jedną zbiorczą w ramach prowadzonego programu. Inwestor ma możliwość zmiany dyspozycji alokacji środków w zakresie nowych wpłat lub w zakresie zgromadzonych środków. Niektóre programy, np. Inwestycyjny System Oszczędnościowy mają mechanizm, tzw. automatycznego rebalansowania portfela, gdzie dyspozycja zmiany alokacji wpłat powoduje automatyczną alokację zgromadzonych środków.