Ameryka Łacińska

Kraje Ameryki Łacińskiej zaliczane są do grupy krajów rozwijających się, co oznacza, że wzrost gospodarczy w tych krajach przewyższa i prawdopodobnie w najbliższych latach będzie przewyższał poziomy odnotowywane w krajach uznawanych za rozwinięte. Kraje Ameryki Łacińskiej należą do światowych dostawców surowców energetycznych, naturalnych i produktów rolnych. Rosnący popyt ze strony dynamicznie rozwijających się krajów azjatyckich oraz stabilny popyt ze strony krajów rozwiniętych sprawiają, że w krajach tych tkwi nadal duży potencjał do dalszego wzrostu gospodarczego. Wzrost zamożności lokalnych społeczeństw napędza dodatkowo wzrost konsumpcji wewnętrznej, która zaczyna odgrywać coraz większą rolę w gospodarkach poszczególnych krajów z regionu i powoduje, że stają się one coraz mniej zależne od rynków zewnętrznych. Rosnące zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne w połączeniu ze wzrostem zamożności krajów Ameryki Łacińskiej dodatkowo napędzają gospodarki w regionie. Największym krajem regionu jest Brazylia. Ekspozycję na ten perspektywiczny rynek daje subfundusz Investor Ameryka Łacińska.