Archiwum wycen

Wyceny historyczne funduszy Investors TFI dostępne są na serwisie internetowym w postaci plików csv, xls, xml. Można je znaleźć m.in. w tabeli zbiorczej wycen funduszy i pobrać dla wskazanych funduszy i zakresu dat.